Omgevingswet

De Omgevingswet geeft meer overzicht, minder regels, meer lokaal maatwerk en meer ruimte voor initiatieven. Het gaat het niet meer in de eerste plaats om de vraag 'Mag het wel?' maar om 'Draagt het bij aan een goede leefomgeving?'

Eenvoudiger

De Omgevingswet vervangt bestaande regels en stimuleert een integrale en gebiedsgerichte benadering. Het huidige bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan en de huidige structuurvisie wordt de omgevingsvisie. Elke gemeente maakt straks één integrale omgevingsvisie waarin alle regels over de fysieke leefomgeving voor de hele gemeente te vinden zijn.

Achteraf toetsen

Ook de rol van de gemeente verandert door de Omgevingswet. De gemeente zal meer achteraf toetsen en handhaven in plaats van vooraf een vergunning verlenen. Wilt u iets ondernemen of aanpassen in de fysieke omgeving? Dan kunt u straks zelf beoordelen of dat past binnen de nieuwe regels.

Vooraf meedenken

De Omgevingswet vraagt om een andere denkwijze. Bij het maken van visies, regels en plannen kunnen inwoners, ondernemers en belangenorganisaties vooraf meedenken over wat wel en niet mogelijk is, in plaats van achteraf.

Meer informatie