Netwerkbijeenkomsten

Netwerk Poortugaal

De wijkregisseurs organiseren twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven, instellingen en bewonersgroepen in Poortugaal. Het doel van deze bijeenkomsten is om de samenwerking in de wijk te bevorderen door elkaar beter te leren kennen, elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en elkaar waar mogelijk te helpen bij knelpunten.

Dit heeft de volgende positieve resultaten opgeleverd:

  • problemen in de wijk worden integraal opgepakt;
  • overlap met acties / activiteiten worden opgevangen. Het komt vaak voor dat organisaties met dezelfde doelstelling iets organiseren in de wijk. Tijdens dit overleg wordt dat besproken en zoekt men elkaar op om gezamenlijk op te trekken.
  • partners maken onderling afspraken om elkaar te helpen en/of ondersteunen;
  • de wijk wordt op de kaart gezet door na te denken over acties/evenementen.

Netwerk Rhoon

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. Daarom wordt in 2019 de behoefte gepeild voor het opstarten van een Netwerk in Rhoon en Portland naar het voorbeeld van het netwerk Poortugaal.

Aanmelden

Wilt u één van de netwerkbijeenkomsten bijwonen? Stuur dan een e-mail naar wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl.