Medische zorg

Verpleging en verzorging thuis wordt vanuit het basispakket van zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed. Het gaat hierbij om de wijkverpleging en –verzorging, waar onder andere het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen onder valt. U heeft doorgaans recht op langdurige zorg via de Zvw als u behoefte heeft aan geneeskundige zorg of daar een hoog risico op heeft.

In een aantal gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is het geval wanneer persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt.

Doorgaans bepalen de (huis)arts of de wijkverpleegkundige of u in aanmerking komt voor verzorging of verpleging. De wijkverpleegkundige stelt samen met u de indicatie op.

Handige links

Wetgeving

Zorgverzekeringswet