Langdurige zorg

Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u op het moment dat u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft. De zorg kan op twee manieren geleverd worden. In de eerste plaats kan u de zorg ontvangen middels een verblijf in een instellingen. Het is, wanneer uw situatie het toe laat, ook mogelijk om de zorg in uw thuisomgeving te ontvangen.

De Wlz biedt het volgende pakket aan:

  • Verblijf in een instelling
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding
  • Verpleging
  • Behandeling

Wat moet ik doen?

Voor intensieve zorg en toezicht neemt u contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerker van het CIZ onderzoekt of u zorg via de Wlz nodig heeft. Een aanvraag kunt u digitaal doen op de website van het CIZ. U kunt ook telefonisch een aanvraagformulier bestellen. Hiervoor belt u met 0900 1404. Doorgaans doet u dit in samenspraak met de (huis)arts of wijkverpleging.

Wat kost het?

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van een aantal zaken:

  • Hoogte (gezamenlijk) verzamelinkomen
  • Eigen vermogen
  • Leeftijd
  • Gezinssituatie
  • Kostprijs van de zorg

De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.