Kindermishandeling / jeugdbescherming

Crisisinterventieteam (bij acute hulp)

U kunt het crisisinterventieteam bellen wanneer er acuut hulp nodig is. Er is sprake van acute hulp bij kindermishandeling of verwaarlozing van kinderen. Het crisisintervatieteam hoeft niet door kinderen/jongeren of ouders benaderd te worden. Het team is ook bereikbaar voor andere betrokkenen, zoals familie of buren. Daarnaast kunnen ook de politie, scholen, ziekenhuizen en hulpverleners het team benaderen.

Het crisisinterventieteam is 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (010) 233 00 00.

Naar de website crisisinterventie team

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld van onze gemeente. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, biedt de helpende hand en doorbreekt onveilige situaties. U kunt Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen. Dit kan wanneer je slachtoffer bent van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar ook wanneer u vermoedens van kindermishandeling bij een gezin in uw omgeving heeft.

Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0800 20 000 (gratis).

Naar de website veilig thuis

Geen acute situatie?

Wanneer er geen sprake is van een acute situatie, maar er wel zorgen zijn over de veiligheid van een kind, is er ander aanbod in het kader van jeugdbescherming, zoals:

  • Jeugdbescherming met drang
  • Ondertoezichtstelling
  • Voogdijmaatregel