Integraal veiligheidsbeleid

De gemeente hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor haar burgers. Veiligheid is een zorg van iedereen, maar in het lokale veiligheidsbeleid heeft de gemeente de regierol. In het integraal veiligheidsbeleid geeft de gemeente aan hoe ze invulling geeft aan deze regierol.

In het huidige integraal veiligheidsbeleid zijn een vijftal prioriteiten geformuleerd:

  1. aanpak 'high impact crimes'
  2. aanpak jeugdoverlast & alcohol- en drugsgebruik
  3. senioren en Veiligheid
  4. verwarde personen
  5. ondermijning

Voor alle prioriteiten geldt dat de actieve betrokkenheid van burgers en ondernemers zoveel mogelijkheid wordt gestimuleerd.