Tips voor veilig gebruik

 • Zorg dat uw installatie en schoorsteen voldoen aan de wettelijke normen.
 • Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
 • Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.
 • Bij constant gebruik raadt de brandweer aan om de schoorsteen halverwege het stookseizoen nogmaals te laten vegen.
 • Bewaar steeds de laatste factuur zodat u altijd kunt aantonen wanneer uw rookkanaal is geveegd.
 • Maak een houtvuur aan door de ‘Zwitserse Methode’ toe te passen.
 • Stook alleen droog, onbehandeld hout (dus ook geen papier, karton of snoeiafval).
 • Stook niet bij windstil of mistig weer.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
 • Zorg voor volledige luchttoevoer.
 • Controleer regelmatig of u goed stookt.
 • Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
 • Houdt rekening met uw omgeving, gebruik uw installatie niet ter vervanging van de centrale verwarming.
 • Sta open voor een gesprek met mogelijke gehinderde en zoek samen naar een oplossing.

Schoorsteenbrand en koolmonoxidevergiftiging

Gemiddeld komt de brandweer in Albrandswaard, drie keer per jaar in actie vanwege een schoorsteenbrand. Bij stoken van een kachel of open haard komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die deeltjes hechten zich aan de wand van het kanaal en vormen een brandbare laag. Een schoorsteenbrand kan veroorzaakt worden door ontbranding van deze brandbare laag, verstopping door vervuiling (zoals vogelnestjes) of het stoken van verkeerde brandstoffen. Omdat er in het rookkanaal weinig tot geen ‘trek' meer is, kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer. Dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Plaats op elke verdieping van uw woning rook- en koolmonoxidemelders, dan bent u er snel bij als het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch mis gaat.

Verkeerd gebruik, vieze rook

Veel houtkachels worden aangestoken door een grote stapel hout en kranten in de kachel. Na het aansteken van de stapel ontstaat een groot en hard brandend vuur. Daarnaast brandt een grote hoeveelheid hout niet volledig.

Het temperen van houtkachels, het zogenaamde 'zuinig stoken' zorgt ook voor onvolledige verbranding. Bij onvolledige verbranding ontstaat er vieze en ongezonde rook, waarvan de omgeving overlast kan ondervinden én waardoor de brandbare laag sneller ontstaat. Dit kan voor zowel de stoker als voor omwonenden ongezond zijn. Mensen met longaandoeningen/allergieën en jonge kinderen lopen extra gezondheidsrisico’s.

Zwitserse Methode

Het principe van de Zwitserse Methode is dat u tijdens het aanmaken van uw haard het meest brandbare materiaal bovenaan legt. Het voordeel van het op deze manier stoken is dat de vlam wordt gejaagd in de kachel en daardoor minder rook veroorzaakt. U legt dus dikker hout op de as laag, dun aanmaakhout erop en bovenaan een (geparaffineerd) aanmaakblokje. Hierdoor ontstaat minder rookvorming dan bij de traditionele wijze van aanmaken.