Tips bij overlast

Onze samenleving streeft naar minder regels. Mensen worden daarom vaker aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Er is een landelijke trend gaande waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt. Dit geldt in de meeste gevallen ook, bij de afstemming tussen buren over woongenot.

Tips voor de gehinderde

Erken het probleem voordat het een ergernis wordt. Spreek met uzelf af wat uw grens is. Zorg dat u hierbij een afweging maakt tussen wat u acceptabel vindt en de vrijheid van de buren.

Onderstaand een aantal tips:

1. Ga in gesprek met de overlastgever

Vindt u dat u overlast heeft van een houtkachel? Neem dan eerst contact op met de stoker(s). Het kan zijn dat de stoker(s) zich niet bewust zijn van het feit dat ze overlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk om dit kenbaar te maken. Uiteraard op een rustige manier, zodat u het mogelijk maakt om eventuele oplossingen te bespreken waarbij rekening gehouden wordt met beide partijen.

2. Kijk wat u zelf voor maatregelen kunt nemen

Afhankelijk van uw situatie kunt u misschien ook zelf iets doen om de overlast te verminderen. Vraag eens bij uw directe buren na of zij ook dezelfde overlast ervaren. Ervaren zij dit ook dan kunt u hen mogelijk betrekken bij het gesprek met de stoker(s). Ervaren uw directe buren weinig of geen overlast, wat maakt hun situatie dan anders dan de uwe? Heeft het te maken met de situering van uw woning ten opzichte van die van de stoker? Of heeft uw woning bijvoorbeeld ventilatievoorzieningen, kieren of erfafscheidingen waardoor houtrook zich in uw situatie ophoopt en/of uw woning binnen dringt? Is er een oplossing voor handen waarop uzelf invloed heeft, dan hoeft u niet altijd afhankelijk te zijn van anderen om uw overlast te verminderen.

Een stoker is eerder geneigd rekening met u te houden, wanneer u kunt aangeven dat u zelf ook al naar oplossingen heeft gezocht. Heeft u inzet getoond om zelf iets aan uw situatie te veranderen,  maar lijkt de stoker weinig tot niets te willen ondernemen, dan kunt u ook nu nog buurtbemiddeling aanvragen. Komt het later toch onverhoopt tot een juridische procedure, dan kan uw genomen initiatief deze procedure positief be├»nvloeden.

3. Privaatrechtelijke procedure

Kunt u zelf geen invloed uitoefenen op de situatie en bereikt u met een gesprek met de stoker(s) geen resultaat? U heeft u de mogelijkheid een privaatrechtelijke juridische procedure op te starten. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de eigenaar van een erf niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder mag toebrengen, zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.

4. Publiekrechtelijke procedure

Kunt u zelf geen invloed uitoefenen op de situatie en bereikt u met een gesprek geen resultaat, heeft u concrete aanwijzingen dat de haard, kachel of schoorsteen technisch niet in orde is en/of is er sprake van het stoken met verkeerde brandstof, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving van de gemeente via telefoon (010) 506 11 11 of per e-mail wabo@bar-organisatie.nl.

Meer informatie over de rol van de gemeente