Rol gemeente

Er bestaan regels met betrekking tot de constructieve en bouwtechnische staat van een rookgasafvoer. De gemeente kan onderzoeken of de schoorsteen van de vermeende veroorzaker voldoet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Voldoet de schoorsteen niet? Dan kan de overtreding door handhavend op te treden, worden hersteld.

Opleggen stookverbod vrijwel onmogelijk

Er bestaan geen wettelijke regels omtrent de duur en frequentie van de overlast van houtkachels. Daarom is het opleggen van een stookverbod vrijwel onmogelijk. De meest effectieve oplossing is dus altijd een oplossing die in samenspraak met de stoker tot stand komt.

Publiekrechtelijke procedure

Kunt u zelf geen invloed uitoefenen op de situatie en bereikt u met een gesprek geen resultaat, heeft u concrete aanwijzingen dat de haard, kachel of schoorsteen technisch niet in orde is en/of is er sprake van het stoken met verkeerde brandstof, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving van de gemeente via telefoon (010) 506 11 11 of per e-mail wabo@bar-organisatie.nl.