Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Binnen de gemeente en regio is behoefte aan een grote differentiatie aan werkgebieden met een helder profiel en een grote mate van synergie tussen de bedrijven. De gemeente is daarom bezig de bedrijventerreinen Overhoeken I, II en Binnenbaan te herstructureren. Het doel is het herinrichten van de openbare ruimte, het creƫren van een groene uitstraling, het verbeteren van de ontsluitings- en stedenbouwkundige structuur van de bedrijventerreinen, een heldere profilering, het beperken van overlast en het stimuleren van samenwerking en duurzaam regelen van beheer.

Wat is er al gebeurd?

In 2014 is uitgebreid met ondernemers en omwonenden gesproken over de kansen voor het bedrijventerrein. Bekijk de verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten. Het ontwerp dat uit deze gesprekken is voortgekomen ligt ten grondslag aan de werkzaamheden die nu zijn en worden uitgevoerd. Tot nu toe zijn de volgende onderdelen al aangepakt:

 • Bestrating Dienstenstraat / Ambachtsweg
  De nieuwe bestrating geeft meer kwaliteit aan het gebied en voorziet voor een deel in parkeerbehoefte.
 • Wegversmalling Kleidijk / Groene Kruisweg
  De oprit van de Kleidijk naar de Groene Kruisweg is versmald. De snelheid wordt nu geremd en de verkeerssituatie is veiliger voor omwonenden.
 • Groenstrook Achterdijk
  De wirwar van struiken en bomen langs de Achterdijk is in overleg met omwonenden opnieuw ingericht met groen. Daardoor ontstaat een mooie en duurzame buffer tussen woningen en bedrijven.
 • Herinrichting kruising Rivierweg / Kleidijk
  De entree van het bedrijventerrein vanaf de Groene Kruisweg heeft een extra rijstrook gekregen, waardoor de verkeerssituatie veiliger is geworden. Het groen rondom de kruising is aangepakt en de entree krijgt binnenkort een waardige aankleding.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met projectondersteuner Barteld de Vries, telefoon (010) 506 17 50 / e-mail b.d.vries@bar-organisatie.nl.