Geluidsbelastingkaart

Op geluidsbelastingkaarten wordt zichtbaar hoeveel geluid er in de omgeving is (peiljaar 2016). De kaarten geven aan hoeveel geluid er gemiddeld per etmaal en in de nachtperiode is van auto’s, treinen, metro’s en bedrijven.

De sterkte van het geluid wordt weergegeven in decibellen (dB). Op de kaarten wordt het gemiddelde geluidsniveau weergegeven in Lden en Lnight. Lden is het gemiddelde geluidsniveau in decibel in een etmaal. Lnight is het gemiddelde geluidsniveau in decibel tussen 23.00 en 07.00 uur. In de legenda op de kaarten is het geluidsniveau met verschillende kleuren aangegeven.

In het hoofdrapport staat in tabellen hoeveel woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (scholen en ziekenhuizen) en terreinen (woonwagens) per geluidsniveau belast worden.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Verschoor van de Afdeling Advies Ruimte via het algemene telefoonnummer (010) 506 11 11.