Boombeheer

Een juiste manier van planten en goed beheer van bomen is noodzakelijk om het groene karakter van Albrandswaard te behouden. Daarom is een plan opgesteld. Dit plan bevat een overzicht met locaties waar de komende 10 jaar bomen verwijderd en vervangen worden. In het plan is rekening gehouden met allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de ruimte die bomen nodig hebben om te kunnen groeien.

U kunt het plan hieronder downloaden en bekijken: