BOA's

De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de gemeente werken aan een veiliger en leefbaarder Albrandswaard. Zij controleren of inwoners zich houden aan de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Denk aan de regels die gelden bij het uitlaten van uw hond, maar ook de regels voor parkeren en het aanbieden van afvalcontainers op de openbare weg.  

Daarnaast zijn de BOA’s betrokken bij Buurt Bestuurt en zijn ze regelmatig aanwezig bij bewonersavonden. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten en andere meldingen organiseren de BOA's, samen met andere instanties waaronder de politie en woningbouwverenigingen, gerichte acties. Zo hebben de BOA's een actie gehouden om te vroeg aangeboden kliko’s en kliko's die te lang buiten of in de brandgangen blijven staan onder de aandacht te brengen. Dit kan namelijk als hinderlijk worden ervaren en het is tevens inbraakgevoelig.

De korte lijnen tussen de BOA's en politie en woningbouwstichtingen komt de veiligheid en leefbaarheid in Albrandswaard ten goede.