Bijeenkomsten herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Informatiebijeenkomst 25 februari 2014

De eerste informatiebijeenkomst voor ondernemers vond plaats op 25 februari 2014 op de gemeentewerf in Rhoon. Er is veel opgehaald tijdens de bijeenkomst.

Informatiebijeenkomst 27 mei 2014

Een tweede informatiebijeenkomst voor ondernemers vond plaats op 27 mei 2014. Tijdens deze bijeenkomst werd de stedenbouwkundige analyse besproken waarin alle ideeën en knelpunten uit het voorgaande proces zijn opgenomen.

Informatiebijeenkomst 3 juni 2014

Ook met omwonenden is gesproken over de inrichting van het bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst op 3 juni 2014 is geïnventariseerd wat de wensen en belangen zijn van de mensen die om het terrein heen wonen.

Informatiebijeenkomst 8 juli 2014

Op 8 juli 2014 is een presentatie van de tussenstand van de herstructurering gegeven voor zowel ondernemers als omwonenden.

Informatiebijeenkomst 29 oktober 2014

Naar aanleiding van de presentatie van de tussenstand op 8 juli 2014 is een aantal onderwerpen, waaronder verkeer (bereikbaarheid, ontsluiting en parkeren) en aanpak van overlast, verder uitgewerkt. Dit is aan ondernemers  en omwonenden gepresenteerd op 29 oktober 2014.

Informatiebijeenkomst 19 maart 2015

Op 19 maart is het schetsontwerp voor de herstructurering van Overhoeken I, II en Binnenbaan gepresenteerd aan ondernemers en omwonenden van de bedrijventerreinen. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 29 oktober 2014 zijn door de aanwezige ondernemers en omwonenden diverse vragen gesteld. De afgelopen periode is gebruikt om deze vragen te beantwoorden en aanvullend onderzoek te doen naar de verkeersstructuur. Daarnaast is ook een start gemaakt met het uitwerken van de eerste fase. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd.