Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan inzien

Naar bestemmingsplan inzien

Bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

Overzicht

Naar overzicht vastgestelde bestemmingsplannen

Overzicht vastgestelde bestemmings- en beeldkwaliteitplannen.

Vergunning strijdig gebruik

Naar omgevingsvergunning strijdig gebruik

Aanvraag voor bouwen of gebruik in strijd met het bestemmingsplan.