Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Heffingen, OZB, betalingsregelingen en kwijtschelding.

Naar gemeentelijke belastingen

WOZ-waarde

Waarde grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld.

Naar WOZ-waarde

Hondenbelasting

In Albrandswaard wordt geen hondenbelasting geheven.

Naar hondenbelasting