Belastingen

Onroerende zaak- belasting (OZB)

Naar Onroerendezaakbelasting (OZB)

Jaarlijks krijgt u een aanslag van SVHW met daarin de te betalen onroerendezaakbelasting.

Kopie aanslag OZB

Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

Kopie aanslag OZB vraagt u online aan bij het SVHW.

Precariobelasting

Naar Precariobelasting

De gemeente heft geen precariobelasting. U mag echter niet zomaar de weg of de stoep gebruiken.