Begeleiding naar school of werk

Doelstelling is dat een ieder die het onderwijs verlaat een startkwalificatie op zak heeft. Uw kind heeft een startkwalificatie als het minimaal een diploma MBO niveau 2, HAVO, VWO of hoger heeft.

Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC)

Als uw kind zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat wordt hij/zij door de leerplichtambtenaar of school aangemeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC). Het RMC neemt contact op met de betreffende leerling (geheel op vrijwillige basis) om gezamenlijk een trajectplan op te stellen. Dit kan uiteraard ook op eigen initiatief. Het RMC in Albrandswaard wordt uitgevoerd door De Jonge Krijger.

De Jonge Krijger

De Jonge krijger is een projectbureau dat begeleiding geeft aan jongeren richting school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. De organisatie is al ruim 10 jaar specialist in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. De begeleiding is bijna altijd gratis voor jongeren.

Voor meer informatie kijkt u op de website van De Jonge Krijger. De Jonge Krijger is telefonisch bereikbaar op nummer 010-760 55 55. U kunt ook mailen naar RMCrijnmond@jongekrijger.nl.