Afvalscheidingstation

Bij het afvalscheidingstation (ook wel: de milieustraat) kunt u uw afval aanbieden dat u niet met uw huishoudelijk afval mag weggooien. Dit kan alleen als u inwoner bent van Albrandswaard en in het bezit bent van een toegangspas. Afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd.

Adres

Nijverheidsweg 3, Rhoon

Openingstijden

Maandag tot en met zaterdag: 08.30 tot 15.30 uur

Toegang afvalscheidingstation

U kunt 8 keer per jaar gratis 0,5 m³ afval bij het afvalscheidingstation brengen. Dit is gekoppeld aan uw Afvalpas. Deze pas wordt elk jaar automatisch opgewaardeerd.

Als u op jaarbasis meer dan 4 m³ wilt brengen, kunt u een aanvullende pas kopen voor € 13,39 per 0,5 m³. U kunt deze bij ons aanvragen via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Afval aanbieden

Lever uw afval gescheiden in volg hierbij de instructies van de medewerkers. Op het afvalscheidingstation aangekomen moet u zich melden bij de toezichthouder. Hij verwijst u dan naar de juiste container. Om u wegwijs te maken zijn bij de containers borden geplaatst met daarop de betreffende afvalsoort.

Op het afvalscheidingstation kunt u de volgende soorten huishoudelijk afval brengen: klein chemisch afval, elektronische apparaten, glas, oud papier en karton, textiel, plastic verpakkingen, ijzer en overige metalen, meubilair, snoeihout en grof tuinafval, schoon puin, vlakglas, hout, schone grond (maximaal 0,5 m³), bouw- en sloopafval, kadavers van huisdieren, grofvuil, frituurvet en -olie, autobanden, afgewerkte olie en gipsblokken.

Asbest

Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Met een kopie van deze melding kunt u op het afvalscheidingstation verpakkingsmateriaal halen. U doet de melding online via Omgevingsloket online. Ga hiervoor naar de pagina 'Asbest verwijderen'.