Afval en milieu

Bedrijfsafval

Naar Afval, bedrijven

Heeft u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld.

Reinigingsrechten bedrijfsafval

Naar Reinigingsrechten bedrijfsafval

U bent zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval.