Aanbestedingen

De gemeente Albrandswaard spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. De gemeente Albrandswaard wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Hiertoe heeft de gemeente onder meer een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het beleid biedt de gemeente Albrandswaard en externe partijen handvaten voor een professionele samenwerking. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en de algemene voorwaarden van de gemeente Albrandswaard.

Inkoopdoelstellingen

De gemeente Albrandswaard heeft als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen. Tevens biedt de gemeente graag kansen aan lokale ondernemers en wenst zij middels haar inkoop duurzaamheid, innovatie en participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren.

Gebruik van TenderNed.nl

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Albrandswaard worden gepubliceerd op de website van TenderNed. Op deze website worden alle aanbestedingsdocumenten (gratis) beschikbaar gesteld. In de aanbestedingsdocumenten kunt u alle informatie over de betreffende opdracht vinden. Er wordt gestreefd naar een volledig gedigitaliseerd aanbestedingsproces.

De gemeente Albrandswaard wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente Albrandswaard uitgenodigd worden om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan deze digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Albrandswaard hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven.

Drempelbedragen
Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 50.000,- Tot € 25.000,- Tot € 25.000,-
Meervoudig € 50.000,- tot € 1.000.000 € 25.000,- tot € 150.000 € 25.000,- tot € 150.000
Nationaal € 1.000.000 tot Europees drempelbedrag € 150.000 tot Europees drempelbedrag € 150.000 tot Europees drempelbedrag
Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag
n.b. bedragen zijn excl. btw

Actuele openbare aanbestedingen

In onderstaand document staan de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).