WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?

  De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

  1. Op het aanslagbiljet van de Onroerendezaakbelasting (OZB) staat de getaxeerde waarde vermeld.
  2. Na ontvangst van het aanslagbiljet kunt u op de website www.svhw.nl het taxatieverslag opvragen. Hiermee kunt u controleren of de waarde goed is bepaald.
  3. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de  aanslag een bezwaarschrift indienen. De procedure hiervoor kunt u nalezen op de website van de SVHW.

  WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en te raadplegen via WOZ waardeloket of www.svhw.nl/WOZwaarde

 • Wat heb ik nodig?

  Voor de waardebepaling zelf hebt u niets nodig.

  Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde? Stuur een verklaring mee waarin de volgende informatie staat:

  • uw naam en adres
  • het adres van het pand
  • waarom u het niet eens bent met de waarde
  • het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • Extra informatie

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.