WOZ-waarde

 • Wat moet ik doen?

  De hoogte van de onroerendezaakbelasting hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

  De WOZ-waarde die namens de gemeente door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) wordt vastgesteld, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

  1. Op het aanslagbiljet van de Onroerendezaakbelasting (OZB) staat de getaxeerde waarde vermeld.
  2. Na ontvangst van het aanslagbiljet kunt u op de website www.svhw.nl het taxatieverslag opvragen. Hiermee kunt u controleren of de waarde goed is bepaald.
  3. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de  aanslag een bezwaarschrift indienen. De procedure hiervoor kunt u nalezen op de website van de SVHW.
 • Wat heb ik nodig?

  Voor de waardebepaling zelf hebt u niets nodig.

  Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde? Stuur een verklaring mee waarin de volgende informatie staat:

  • uw naam en adres
  • het adres van het pand
  • waarom u het niet eens bent met de waarde
  • het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • Formulieren / Afspraak

  WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en te raadplegen via

  WOZ waardeloket of

  www.svhw.nl/WOZwaarde.