Woning zoeken, urgentieverklaring

 • Wat is het?

  Heeft u wegens een persoonlijke noodsituatie dringend een andere woning nodig, dan kunt u mogelijk een urgentieverklaring aanvragen en met voorrang een woning zoeken. Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring moet u aan diverse eisen voldoen...

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een urgentieverklaring krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • u woont in Albrandswaard en bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Albrandswaard (dit geldt niet voor de urgentiegronden afhankelijkheid van personen of instellingen en mantelzorg)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u verkeert buiten uw schuld in een onhoudbare situatie
  • u bent niet zelf in staat om op korte termijn een oplossing te vinden
  • uw inkomen is niet hoger dan € 36.165,00. (2017)

  Bepalen of u in aanmerking komt

  Download de folder over de urgentieregeling of haal de folder op. Aan de hand van de informatie in de folder kunt u inschatten of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Komt u er niet uit, dan kunt u contact met ons opnemen.

  De aanvraag volledig indienen

  Vul het aanvraagformulier volledig in, voeg alle gevraagde bewijsstukken bij en lever het in op het gemeentehuis of stuur het op.

  Het inschrijfgeld voldoen

  Het inschrijfgeld moet door de gemeente zijn ontvangen, voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. U ontvangt naar aanleiding van uw aanvraag een factuur voor het inschrijfgeld.

  Het besluit afwachten

  Als alle bewijsstukken bij de aanvraag zijn gevoegd ontvangt u binnen 8 weken een besluit. Bij een positief besluit ontvangt u een urgentieverklaring met een toelichting. De urgentietoekenning wordt geregistreerd in de systemen van de woningcorporaties. Bij een negatief besluit ontvangt u een afwijzingsbrief met daarin de reden van de afwijzing. Als u het hier niet mee eens bent, dan heeft kunt u bezwaar maken.

  Eventuele vragen kunt u stellen tijdens het telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

 • Wat heb ik nodig?

  Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier moet u ook verschillende bijlagen meesturen. Welke bijlagen dit zijn, is afhankelijk van de reden waarom u urgentie aanvraagt. Op het aanvraagformulier staat beschreven welke bijlagen u moet meesturen.

 • Wat kost het?

  • Aanvraag: € 49,00
  • Aanvraag op basis van medische noodzaak: € 92,00

  Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als u het bedrag heeft betaald.

 • Hoe lang duurt het?

  Als het inschrijfgeld is voldaan en de aanvraag is volledig, dan duurt het maximaal 8 weken voordat u een besluit ontvangt.

 • Formulieren / Afspraak

  Online aanvragen

  Online intrekken urgentieverklaring

  Schriftelijk aanvragen

  Te downloaden PDF-formulieren: Aanvraagformulier Urgentie

  Bij de volgende urgentiegronden moet een aanvulling worden gevoegd:

  Alle informatie over de urgentieregeling vindt u in de Infofolder urgentiesysteem.