Wmo, aanvragen voorziening

 • Wat is het?

  Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing, dan vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit heet een voorziening aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U meldt de gemeente dat u hulp nodig heeft. Dit kan door het meldingsformulier in te vullen en op te sturen. U geeft hierbij aan waarbij u problemen hebt. Bijvoorbeeld: 'ik kan niet meer zelf koken'.

  Persoonlijk ondersteuningsplan

  Op het meldingsformulier geeft u in uw ondersteuningsplan aan:

  • wat u nodig heeft en waarom u dat nodig heeft;
  • hoe naar uw mening uw problemen opgelost en/of verminderd kunnen worden;
  • welke personen, organisaties of hulpmiddelen u daarbij het beste kunnen ondersteunen.

  Als u niets invult dan is er niets aan de hand. Het is namelijk niet verplicht om een persoonlijk ondersteuningsplan in te dienen. Dit heeft geen gevolgen voor uw latere aanvraag.

  Onderzoek

  Naar aanleiding van uw melding en eventueel uw persoonlijk plan gaat de gemeente onderzoek doen. De gemeente onderzoekt of u ook echt beperkingen heeft en kijkt ook of anderen u misschien kunnen helpen. Tijdens dit onderzoek wordt eveneens duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen.
  Als het onderzoek klaar is bespreekt de gemeente de mogelijkheden met u. Als bij dit gesprek blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, kunt u een aanvraag doen. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die de gemeente u biedt, of als u zes weken na de melding nog geen onderzoeksverslag heeft ontvangen.

 • Wat moet ik doen?

  • U belt naar Vraagwijzer en maakt melding van uw probleem of;
  • U vult direct het Meldingsformulier Wmo in;
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie;
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Wat kost het?

  De gemeente vraagt u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. U betaalt geen eigen bijdrage voor een rolstoel of voor een hulpmiddel voor kinderen.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren. Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moet de gemeente binnen 2 weken hierop beslissen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  U regelt uw aanvraag online met DigiD (dit is uw digitale handtekening). Dit is de snelste manier. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt de aanvraag kunt doen.

  Meldingsformulier Wmo

  Wijzigingsformulier Wmo

  Schriftelijk regelen

  Te downloaden en handmatig in te vullen PDF-formulieren en infofolders: