Vuurwerk verkopen

 • Wat is het?

  U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

 • Hoe werkt het?

  Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende:

  • U hebt een vergunning nodig van de gemeente.
  • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
  • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
  • U mag niet meer dan 25 kilo per levering verkopen.
  • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

  Eisen aan de opslag en verkoopruimte

  De ruimten waar u het vuurwerk opslaat en verkoopt, moeten voldoen aan strenge eisen:

  • bepaalde loopafstand tussen het vuurwerk en de aanwezige brandslangen
  • minimaal 5 meter afstand tot licht-ontvlambare stoffen en drukhouders
  • er moet een veiligheidssymbool zichtbaar zijn
  • roken en open vuur zijn verboden in het gebouw
  • de ruimten zijn op de begane grond

  Het Vuurwerkbesluit en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ook van toepassing.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van het vuurwerk dat u wilt verkopen
  • hoeveel vuurwerk u voor verkoop beschikbaar hebt

   

 • Wat kost het?

  € 29,20

 • Extra informatie

  Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

  • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
  • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
  • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
  • goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
  • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
  • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
  • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

  Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk verkopen.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  U regelt uw aanvraag online met eHerkenning (dit is uw digitale handtekening).

  Aanvragen vergunning vuurwerk verkoop