Vrijwilligersverzekering

 • Wat is het?

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

  De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

 • Hoe werkt het?

  Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen, zoals de voetbalvereniging. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld zijn: de voorleesmoeder op een basisschool, de collectant voor een ‘goede doelen stichting’, een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis of een mantelzorger. Hoewel hun inzet van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet altijd (voldoende) verzekerd.

  De gemeente heeft met de Vrijwilligerspolis haar vrijwilligers ‘in één klap’ collectief verzekert zodat de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.

  Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.

  Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.

 • Wat moet ik doen?

  U hoeft niets te doen. U bent automatisch verzekerd.

  Wat moet ik doen bij schade?

  U vult het schadeformulier in. Lever dit formulier in bij de gemeente.

 • Extra informatie

  Definitie vrijwilliger

  Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. De Vrijwilligerspolis is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeente.

  Welke vrijwilligers vallen onder de Vrijwilligerspolis?

  Voor de duidelijkheid is er een omschrijving van het begrip vrijwilliger opgesteld. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op dezelfde rubrieken als de vrijwilligers vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

  Definitie mantelzorg

  Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.

  Maatschappelijke stagiaires

  Zij zijn geen vrijwilligers in de zin van de Vrijwilligerspolis en vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij verrichten hun stageactiviteiten vanuit een opleidingsverplichting. Derhalve vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de school. Vaak zijn ze daarbij ook nog verzekerd via de ouders en/of de organisatie waarvoor ze hun stageactiviteiten verrichten.

  Leeftijdsgrens

  Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

  Secundaire dekking

  Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: Deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.

  Verzekeringsgebied

  Verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (excl. Rampenbestrijding). Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd

  Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. Aldus valt een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente nooit tussen wal en schip.

  Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn ook verzekerd!

 • Formulieren / Afspraak