Verklaring onder ede of belofte

 • Wat is het?

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

  Soms is het niet mogelijk om aan officiële brondocumenten te komen, omdat bijvoorbeeld een land in staat van oorlog is of omdat een document nooit opgemaakt is. In die gevallen kan overleg plaatsvinden over de mogelijkheid om de gegevens op te nemen aan de hand van een verklaring onder ede of belofte. Wij nemen uw gegevens dan aan de hand van die verklaring op in de BRP.

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden.
  • De gemeente onderzoekt eerst of er toch nog een ander document is waaruit uw gegevens blijken.
  • Als er geen ander document is, kiest u of u de verklaring onder ede wilt afleggen of de belofte wilt doen.
  • U legt de verklaring onder ede af of doet de belofte bij de gemeente.
 • Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Documenten die duidelijk maken om welke gegevens het gaat (als u die hebt)
 • Extra informatie

  Verschil verklaring onder ede en belofte

  De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Formulieren / Afspraak

  Maak telefonisch een afspraak met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden: (010) 506 11 11.