Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
  • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Dit heeft u altijd nodig

  • Uw persoonsgegevens
  • Uw oude adres
  • Uw nieuwe adres
  • Namen van eventuele huisgenoten
  • Kopie van uw legitimatiebewijs

  Dit heeft u afhankelijk van uw situatie óók nodig

  U verhuist naar een koopwoning

  • Kopie van het koopcontract

  U verhuist naar een huurwoning

  • Kopie van het huurcontract

  U gaat bij iemand wonen die een koop- of huurwoning heeft

  • Kopie van het legitimatiebewijs van de persoon bij wie u gaat wonen
  • Toestemming van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Download hiervoor het formulier Verklaring van inwoning
 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

 • Extra informatie

  Wie mag namens u uw verhuizing doorgeven?

  - Uw ouders, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben:
  - Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, als deze hetzelfde nieuwe woonadres hebben:
  - Uw meerderjarige kinderen, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben:
  - Een meerderjarige persoon die u machtigt ( die gemachtigde moet wel de machtiging, een identiteitsbewijs en
  (een kopie van) uw identiteitsbewijs overleggen:
  - Het hoofd van de gezondheidsinstelling waar u verblijft, indien u zelf niet in staat bent de verhuizing door te
  geven of iemand te machtigen:
  - Bent u nog geen 16, dan zijn ouders/verzorgers of voogd verplicht om de aangifte te doen:
  - Staat u onder curatele, dan doet de curator aangifte van verhuizing.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

  Uitkering loopt niet automatisch door

  Let op! Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan betekent dit niet dat uw uitkering - die u in een andere gemeente heeft - automatisch doorloopt na de melding van verhuizing. Raadpleeg de informatie bij het product 'Bijstand, uitkering'.

 • Formulieren / Afspraak

  Kijk altijd eerst bij 'Wat heb ik nodig'!

  Online verhuizing doorgeven

  De snelste manier om uw verhuizing door te geven is online met DigiD. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt uw verhuizing kunt doorgeven. Online verhuizing doorgeven met DigiD

  Persoonlijk verhuizing doorgeven

  U kunt op afspraak aan de balie uw verhuizing doorgeven.

  Schriftelijk doorgeven

  U vult het verhuisformulier (PDF) in en stuurt dit naar de gemeente. Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Laat hiervoor het 2e deel van het verhuisformulier invullen (verklaring van inwoning).