Venten

  • Wat is het?

    Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis. Degene die dat doet wordt venter genoemd. Het gaat hierbij om het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, maar ook om het huis aan huis aanbieden van diensten. Voorbeelden van venters zijn kaartverkopers, koekverkopers, ijsverkopers of groenteboeren met mobiele wagens.

    Kenmerkend voor het venten is dat de venter de goederen of diensten steeds op een andere plaats aanbiedt en dat hij alleen op een bepaalde plaats blijft staan voor het bedienen van zijn klanten. Dit is het verschil met de standplaatsvergunning, want daar is juist sprake van straathandel vanaf een vaste plaats.
  • Wat moet ik doen?

    In de gemeente Albrandswaard mag het venten zonder vergunning plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 21:00 uur.