Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt via het contactformulier dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.

  Uw aanvraag wordt getoetst aan onderstaande criteria / kan worden afgewezen indien:

  • de aanleg van een uitrit een openbare parkeerplaats kost
  • buren in het uitzicht belemmerd door de uitrit worden
  • in verband met de uitstraling bij gesloten woonblokken
  • het in- en uitrijden van de uitrit veroorzaakt onveilige verkeerssituaties
  • de aanleg gaat ten koste van gemeentelijke groenvoorziening.

  De uitrit op de openbare weg wordt aangelegd door een door de gemeente aan te wijzen aannemer. De werkelijke kosten van het aanleggen worden aan u doorberekend.

 • Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 4 weken ontvangt u bericht of u een in- of uitrit aan mag leggen.

 • Formulieren / Afspraak

  Online melden via:

  Contactformulier