Trouwen

 • Wat is het?

  Gaat u trouwen? Dan maakt u eerst een 'melding van voorgenomen huwelijk' (voorheen: ondertrouw) in de gemeente waar u gaat trouwen. De melding doet u online, met DigiD.

  Burgerlijk huwelijk en trouwen in de kerk

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Aanpassing huwelijksvermogensrecht

  Let op: per 1 januari is het huwelijksvermogensrecht veranderd. Laat u goed informeren door een advocaat of notaris over de gevolgen hiervan en kies bewust. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u helaas niet inhoudelijk informeren.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.

  Albrandswaard is een prima plek om te trouwen: mooie trouwlocaties en leuke en ervaren trouwambtenaren. Alles voor een onvergetelijke dag!

 • Wat heb ik nodig?

  • DigiD inloggegevens.
  • Gegevens van eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data en plaats van voltrekking en ontbinding).
  • Namen van de ouders van u en uw partner (namen voluit).
  • Gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (u kunt deze uploaden aan het einde van het formulier).
  • Vastgelegde locatie en datum (vastgelegd en besproken als het om een andere locatie gaat dan waarvan de gemeente de agenda beheert)
  • Gegevens van uw getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen)
  • Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur.
  • Vastgelegde locatie en datum (als het om een andere locatie gaat dan het gemeentehuis en het Oude Raadhuis).
 • Wat kost het?

  Prijzen inclusief trouwboekje:

  Het Oude Raadhuis:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Restaurant Abel:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Het Kasteel van Rhoon:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Locatie naar keuze, welke is aangewezen als "huis der gemeente"

  • maandag t/m vrijdag: € 480,00
  • zaterdag: € 770,00
  • zondag en algemeen erkende feestdagen: € 890,00

  Kosteloos trouwen

  U kunt gratis trouwen. Hierbij is de huwelijksceremonie eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten.

  Eventueel bijkomende kosten

  • 2 getuigen gemeente € 35,00
  • wijzigen van locatie en/of tijd: € 40,00
  • annulering: € 70,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen twee weken na de online melding van uw huwelijk ontvangt u een bevestigingsbrief en factuur vanuit de gemeente. Mocht uw voorkeursdatum niet meer beschikbaar zijn, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

  De trouwambtenaar wordt 2,5 week voor het huwelijk toegewezen. Daarna neemt hij of zij contact met u op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

 • Extra informatie

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Huwelijksdispensatie

  Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Curatele

  Is één van u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

 • Formulieren / Afspraak

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER A1 EN A2? U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit, u bent gemeenschapsonderdaan of in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Het meldingsformulier bestaat uit twee delen, deel A1 (of B1) en deel A2 (of B2). Vul de formulieren deel A1 (of B1) en A2 (of B2) samen in. Eén persoon vult deel A1 (of B1) in met zijn/haar DigiD. 

  Deel A1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  Na verzending van deel A1 (of B1) ontvangt de eerste persoon een email met een referentienummer. Deel A2 (of B2) vult de tweede persoon in. U heeft het verkregen referentienummer nodig! Pas in deel A2 (of B2) worden de overige gegevens zoals datum, locatie en getuigen e.d. ingevuld:

  Deel A2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER B1 EN B2? U (of één van beiden) bezit niet de Nederlandse nationaliteit, bezit een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, is geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of woont permanent in het buitenland.

  Deel B1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap

  Deel B2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap