Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u eerst een 'melding van voorgenomen huwelijk' in de gemeente waar u gaat trouwen. U doet de melding online met DigiD.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Albrandswaard is een prima plek om te trouwen: mooie trouwlocaties en leuke en ervaren trouwambtenaren. Alles voor een onvergetelijke dag!

 • Wat heb ik nodig?

  • DigiD inloggegevens
  • gegevens eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data/plaats voltrekking en ontbinding)
  • gegevens ouders (namen voluit)
  • gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (te uploaden van uw computer om aan het einde van het formulier verplicht bij te voegen)

  indien van toepassing:

  • locatie / datum (vastgelegd en besproken als het om een andere locatie gaat dan waarvan de gemeente de agenda beheert)
  • gegevens van eigen getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen)
  • namen van keuze trouwambtenaren (voorkeur 1 en 2)
 • Wat kost het?

  Prijzen inclusief trouwboekje:

  Het Oude Raadhuis:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Restaurant Abel:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Het Kasteel van Rhoon:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Locatie naar keuze, welke is aangewezen als "huis der gemeente"

  • maandag t/m vrijdag: € 480,00
  • zaterdag: € 770,00
  • zondag en algemeen erkende feestdagen: € 890,00

  De trouwambtenaar wordt 2,5 week voor uw huwelijk officieel toegewezen. Daarna neemt hij of zij contact met u op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

  Kosteloos trouwen

  Wat zijn de voorwaarden voor kosteloos trouwen?

  Kosteloos trouwen kan alleen indien één van beiden in de gemeente woonachtig is. U krijgt een bescheiden plechtigheid. Houdt u rekening met een wachttijd voor de boeking.

  • In de trouwruimte is alleen plaats voor het bruidspaar, de trouwambtenaar en maximaal 12 gasten (inclusief de getuigen).
  • Er zijn geen gereserveerde parkeerplaatsen.
  • U kunt geen muziek afspelen.
  • De trouwambtenaar neemt van tevoren geen contact op en houdt geen toespraak.
  • De ceremonie duurt in totaal ongeveer 10 minuten.
  • U kunt een Trouwboekje ontvangen, hier zijn kosten aan verbonden.
  • U kunt voor een kosteloos huwelijk alleen terecht in het gemeentehuis Poortugaal op maandag om 09.00 uur en 09.30 uur.
  • Honden mogen niet mee naar binnen. Dit geldt niet voor blindengeleidehonden.

  Overige kosten

  • trouwboekje: € 31,00
  • 2 getuigen gemeente € 35,00
  • wijzigen van locatie en/of tijd: € 40,00
  • annulering: € 70,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)
 • Extra informatie

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

 • Formulieren / Afspraak

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER A1 EN A2? U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit, u bent gemeenschapsonderdaan of in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Het meldingsformulier bestaat uit twee delen, deel A1 (of B1) en deel A2 (of B2). Vul de formulieren deel A1 (of B1) en A2 (of B2) samen in. Eén persoon vult deel A1 (of B1) in met zijn/haar DigiD. 

  Deel A1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  Na verzending van deel A1 (of B1) ontvangt de eerste persoon een email met een referentienummer. Deel A2 (of B2) vult de tweede persoon in. U heeft het verkregen referentienummer nodig! Pas in deel A2 (of B2) worden de overige gegevens zoals datum, locatie en getuigen e.d. ingevuld:

  Deel A2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER B1 EN B2? U (of één van beiden) bezit niet de Nederlandse nationaliteit, bezit een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, is geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of woont permanent in het buitenland.

  Deel B1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap

  Deel B2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap