Terras plaatsen

 • Wat is het?

  Een terras is een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van een openbare inrichting (horecabedrijf) waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken/genuttigd en of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid en/of verstrekt.

  U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij een horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst. Terrassen mogen met een vergunning open zijn tot 23:00 uur.

  Wilt u (permanente) schermen, afdaken of vlonders gebruiken, dan hebt u hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd vooraf met de gemeente over uw plannen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam en adres van uw bedrijf
  • afmeting van uw terras (met tekening)

  In de volgende gevallen kan de gemeente een terrasvergunning weigeren:

  • Het terras heeft een nadelige invloed op de woon- of leefsituatie in de omgeving en op de openbare orde en veiligheid.
  • Vestiging van het terras is in strijd met het bestemmingsplan.
  • Het gebruik brengt schade toe aan de weg of levert gevaar op voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik kan een belemmering worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik doet afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

 • Wat kost het?

  Exploitatievergunning: € 277,75

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  U regelt uw aanvraag online met eHerkenning (dit is uw digitale handtekening). Dit is de snelste manier. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt de aanvraag kunt doen.

  Exploitatie en terrasvergunning horecabedrijf aanvragen