Tegenprestatie

 • Wat is het?

  Als u een uitkering heeft, bent u in principe verplicht om een tegenprestatie te verrichten. Officieel heet dit: Tegenprestatie naar vermogen. Dit kan als u 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent.

  De tegenprestatie bestaat uit de plicht om maximaal 8 uur per week onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.

  Door financieel onbeloonde activiteiten te verrichten kunt u ook vaardigheden ontwikkelen die goed zijn voor uw re-integratie.

  U hoeft geen tegenprestatie te doen als u:

  • volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent; of
  • een alleenstaande ouder bent en u bent uitgezonderd bent voor de tegenprestatie.
  • andere dringende redenen (bijv. zware mantelzorgverplichtingen, of als het uw re-integratietraject belemmert).

  Let op! Als u uw verplichting om een tegenprestatie naar vermogen te verrichten niet nakomt, verlaagt de gemeente uw uitkering.

 • Hoe werkt het?

  Als u een tegenprestatie moet verrichten:

  • kunt u zelf een voorstel hiervoor doen aan uw klantmanager, of
  • kan de gemeente een aanbod doen, en u bijvoorbeeld aanmelden bij de plaatselijke vrijwilligersorganisatie. Deze zorgt in opdracht van de gemeente voor training, matching en begeleiding.
 • Wat moet ik doen?

  De gemeente beslist of u verplicht bent om een tegenprestatie te leveren. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken en beroep instellen.

  Als u zelf een voorstel hebt is het belangrijk dat dit zo concreet mogelijk is, dus dat u weet wat u wilt gaan doen, en waar. U moet dat dan zelf organiseren. 

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Extra informatie

  De gemeente moet bij het verplichten van de tegenprestatie naar vermogen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden.