Subsidies

 • Wat is het?

  De gemeente kan in het kader van haar beleid subsidies verstrekken aan organisaties of verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van o.a. onderwijs, sport, welzijn, cultuur of  maatschappelijk werk.

  Het doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor haar inwoners en het realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Verenigingen en stichtingen kunnen voor diverse activiteiten een subsidie aanvragen. 

  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Bibliotheekwerk
  • Buurtpreventie
  • Cultuurhistorisch erfgoed
  • Gehandicapten
  • Gezondheidszorg
  • Jeugd en gezin
  • Jeugd en jongerenwerk
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Ouderenwerk
  • Peuterwerk
  • Sport
  • Veiligheid
  • Vluchtelingenwerk
  • Vrijwilligerswerk
  • Welzijnswerk
  • Wijkleefbaarheid

  De subsidies worden toegekend op basis van het subsidiebeleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.

  Er zijn 3 subsidievormen:

  • budgetsubsidie (jaarlijks vanaf € 10.000,-)
  • waarderingssubsidie (jaarlijks tot € 10.000,-)
  • investeringssubsidie (incidenteel na raadsbesluit).

  Op alle subsidies is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De algemene regels voor de drie subsidievormen van de gemeente Albrandswaard liggen vast in de 1e gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde Uitvoeringsregels behorende bij de subsidieverordening.

  Openbaar subsidieregister

  In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en voor hoeveel.

  Met het openbaar subsidieregister is tussentijds zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kwartaal geactualiseerd.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie over het subsidiebeleid of het aanvragen van een formulier:
  Afdeling Advies Maatschappij
  Ria van Zeijl
  Telefoon: (010) 506 11 11
  E-mail: r.v.zeijl@bar-organisatie.nl

 • Tips

  Andere gemeentelijke subsidies

  Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard

  Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren.
  Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert StGA tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven.

  Lees meer over de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard.