Schoolkosten, bijdrage

 • Wat moet ik doen?

  Basisonderwijs

  Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Zoals een sinterklaasfeest of een schoolreisje.

  Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat voor of na schooltijd op blijft eten op school, moet u dat ook zelf betalen. U kunt hiervoor een kinderopvangtoeslag vragen bij de belastingdienst.

  Als u een laag inkomen heeft kunt u de kosten van school en kinderopvang betalen van de tegemoetkoming van de regeling Meedoen.

  Kosten schoolvervoer; voor kinderen met een beperking is soms een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk.

  Voortgezet onderwijs

  Ouders betalen geen lesgeld voor een kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt het kind van school. Sommige lesmaterialen moet u zelf betalen. Zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan wel een ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een excursie of schoolkamp. Als u een laag inkomen heeft kunt u deze kosten betalen van de tegemoetkoming  van de regeling Meedoen.

  Ook is er in Albrandswaard voor deze kosten de ‘schoolkostenregeling voortgezet onderwijs’ voor kinderen tot 18 jaar.

  De regeling is bedoeld voor inwoners met kinderen op het voortgezet onderwijs die recht hebben op de regeling Meedoen voor minima. Let op: geldt niet voor beroepsonderwijs.

  Per kind is er een vergoeding van € 250,- in het brugklasjaar, en € 175,- voor de schooljaren die volgen. De regeling geldt alleen voor het voortgezet onderwijs en voor kinderen tot 18 jaar. Met deze vergoeding kunt u de nota van de school betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een iPad, laptop, een schoolreis of andere ouderbijdragen die school van u vraagt.

  Voor de hoogste klassen voortgezet onderwijs is er een eenmalige tegemoetkoming mogelijk van maximaal € 500,- voor een (buitenlandse) schooljaar of schoolkamp.

  Hoe kunt u deze regeling aanvragen?
  Als u al een toekenning Meedoen voor minima heeft dan kunt het formulier 'schoolverklaring' invullen en vraagt u de school om een handtekening. Zo weten we op welke school en in welke klas uw kind is ingeschreven. Van de nota die u van school heeft gekregen voegt u een kopie bij de schoolverklaring. De schoolverklaring en de kopie van de nota levert u in bij de gemeente. Vervolgens wordt het bedrag (€ 250,- of € 100,-) door de gemeente overgemaakt naar de school.

  Heeft u nog geen toekenning Meedoen voor minima, dan moet u eerst deze aanvraag indienen.

  Beroepsonderwijs

  In het beroepsonderwijs zijn er allerlei opleidingskosten. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. De aanvraag voor een bijdrage in de schoolkosten doet u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).