Schoolkosten, bijdrage

 • Wat is het?

  Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind schoolboeken en andere leermiddelen gratis. Schoolboeken zijn niet gratis in het:

  • middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (vavo)
  • particulier voortgezet onderwijs

  U kunt wel een bijdrage in de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  Let op: De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso (u krijgt de tegemoetkoming tot uw kind 20 is) en vavo in Nederland. Zit uw kind op een particuliere school? Informeer dan bij de school wat de mogelijkheden zijn.

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag voor een bijdrage in de schoolkosten doet u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  Zit uw kind op een particuliere school? Informeer dan bij de school wat de mogelijkheden zijn.

  U kunt in aanmerking voor een vergoeding voor schoolkosten voor een kind tot 18 jaar komen als u een laag inkomen heeft. Dat is geregeld in de verordening maatschappelijke participatie. Raadpleeg voor meer informatie het product