Schoolkosten, bijdrage

 • Wat moet ik doen?

  Basisonderwijs

  Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Zoals een sinterklaasfeest of een schoolreisje.

  Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat voor of na schooltijd op blijft eten op school, moet u dat ook zelf betalen. U kunt hiervoor een kinderopvangtoeslag vragen bij de belastingdienst.

  Als u een laag inkomen heeft kunt u de kosten van school en kinderopvang betalen van de tegemoetkoming van de regeling Meedoen.

  Kosten schoolvervoer; voor kinderen met een beperking is soms een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk.

  Voortgezet onderwijs

  Ouders betalen geen lesgeld voor een kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt het kind van school. Sommige lesmaterialen moet u zelf betalen. Zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan wel een ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een excursie of schoolkamp. Als u een laag inkomen heeft kunt u deze kosten betalen van de tegemoetkoming  van de regeling Meedoen.

  Beroepsonderwijs

  In het beroepsonderwijs zijn er allerlei opleidingskosten. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. De aanvraag voor een bijdrage in de schoolkosten doet u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).