Rioolheffing

 • Wat moet ik doen?

  Heeft u een woon- of bedrijfsruimte? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze heffing ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering en draagt zorg voor de afvoer van grond- en hemelwater.

  De SVHW verzorgt namens de gemeente Albrandswaard de rioolheffing.

  Rioolheffing wordt geheven over woningen en niet-woningen.

  Woningen:
  De gebruiker betaalt alleen rioolheffing over de maanden dat een woning door hem/haar wordt gebruikt. U ontvangt wel een aanslag gebaseerd op een tijdvak van 12 maanden. Verlaat u de gemeente, vraag dan om restitutie via het belastingloket op www.svhw.nl Nieuwe inwoners betalen alleen voor de maanden die nog resteren in het lopende tijdvak van 12 maanden. Er zijn drie verschillende tarieven:

  1. éénpersoonshuishouden
  2. tweepersoonshuishouden
  3. huishouden van drie en meer personen.

  De hoogte van de tarieven kunt u vinden op de website www.svhw.nl

  Niet-woningen:
  Bij niet woningen is er sprak van een samengestelde aanslag. De hoogte van de aanslag wordt voor een deel bepaald door de hoeveelheid afgevoerd afvalwater. Bovendien betaald u een percentage over de WOZ waarde van het object. De tarieven kunt u raadplegen op de website www.svhw.nl

  • Het SVHW stuurt u een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt.
  • Op het aanslagbiljet is aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken via het Belastingloket op de website www.svhw.nl of schriftelijk bij de directeur van SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.
 • Wat kost het?

  • Eénpersoonshuishouden: € 202,86
  • Meerpersoonshuishouden: € 270,48
 • Extra informatie

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater