Precariobelasting

  • Wat moet ik doen?

    De gemeente Albrandswaard heft geen precariobelasting.

    U mag echter niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Voor nadere informatie: zie Voorwerp plaatsen op of aan de weg