PGB (Persoonsgebonden budget)

 • Wat is het?

  Een PGB (persoonsgebonden budget) is een geldbedrag. Met een PGB kunt u zelf bepalen welke hulpverleners u inschakelt.

  PGB in de Wmo

  Komt u in aanmerking voor een Wmo maatwerkvoorziening? Dan kunt u in veel gevallen kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). U moet daarvoor aangeven waarom u een PGB in plaats van zorg in natura wenst. Bijvoorbeeld:

  • u wenst een duurdere oplossing dan die de gemeente wil verstrekken: met een PGB heeft u de mogelijkheid om voor de duurdere voorziening te kiezen en de meerkosten zelf te betalen;
  • u wilt de zekerheid van een vaste zorgverlener op verschillende tijdstippen per etmaal, die slecht in te plannen valt, of bijvoorbeeld op veel, korte momenten per dag, of op ongebruikelijke tijden, bijvoorbeeld tussen 23:00 uur tot 7:00 uur;
  • u wilt een zorgverlener kiezen die past bij uw overtuiging.

  Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen, zorgverleners aansturen, voorziening selecteren en onderhouden). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen;
  • de zorg die u inkoopt, moet doeltreffend (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn;
  • als de zorgverlener een niet professioneel iemand is uit uw sociale omgeving, dan kunnen wij om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen.

  De gemeente kan niet 'zomaar' een PGB weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het PGB kunt beheren en u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het PGB niet weigeren.

 • Hoe werkt het?

  Zorg inkopen via een PGB werkt als volgt:

  • U maakt zelf afspraken met de hulpaanbieder en legt de afspraken vast in een overeenkomst. De hulpaanbieder kan een thuiszorginstelling zijn, maar ook een particuliere hulpverlener. De zorgovereenkomst vormt de basis van het beheren van een PGB. Zonder zorgovereenkomst is het niet mogelijk om zorgverleners te laten betalen uit een PGB.
  • Vervolgens controleert de gemeente de zorgovereenkomst zorginhoudelijk.
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de zorgovereenkomst op arbeidsrechtelijke aspecten.
  • Nadat de zorgovereenkomst is goedgekeurd (door de gemeente én de SVB) kan de SVB betalingen doen aan de dienstverlener op basis van urenbriefjes of facturen.

  Hoeveel PGB krijg ik?

  Het hangt van uw situatie af hoeveel PGB u krijgt. Hoe meer hulp u nodig hebt, hoe hoger het budget dat u krijgt. In de brief van de gemeente (Wmo-beschikking) leest u welk bedrag u ontvangt.

  Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

  Heeft u een PGB Wmo dan betaalt u, net als bij hulp of een voorziening in natura, een eigen bijdrage. U ontvangt hiervoor facturen van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Uw gezinsinkomen en vermogen bepalen de hoogte van de eigen bijdrage. U mag de eigen bijdrage niet uit uw PGB betalen. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op www.hetcak.nl en maak een voorlopige berekening van uw eigen bijdrage via het rekenprogramma 'Zorg thuis'.

 • Wat moet ik doen?

  Mag ik zelf bepalen waar ik mijn persoonsgebonden budget aan uitgeef?

  U moet voldoen aan een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen vindt u terug in de brief die u van de gemeente ontvangt (Wmo-beschikking) en staan ook hieronder beschreven:

  De voorwaarden die bij een PGB gelden zijn:

  • Het PGB mag alleen worden gebruikt voor de voorziening waarvoor het is bedoeld. Tussenpersonen of belangbehartigers worden niet uit het PGB betaald.
  • U mag van het budget alleen een kwalitatief verantwoorde voorziening of dienstverlening inkopen. De eisen voor deze voorziening vindt u terug in de brief die u van de gemeente ontvangt.
  • U meldt wijzigingen in uw omstandigheden direct aan de gemeente.
  • U regelt een schriftelijke overeenkomst met de zorgverlener.
  • U spreekt met de zorgverlener af dat hij/zij binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend een rekening bij u indient. Anders betaalt u de rekening niet. Op de rekening staan vermeld: het aantal gewerkte uren, het uurtarief en de naam, het adres en burgerservicenummer van de zorgverlener.

  Mag ik ook medische behandelingen betalen met mijn persoonsgebonden budget?

  Voor de vergoeding van medische behandelingen moet u een beroep doen op uw zorgverzekering.

  Van wie krijg ik het PGB?

  Het PGB voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding wordt niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt het geld, beheert het budget en betaalt uw zorgverleners. Dit wordt 'trekkingsrecht' genoemd. U stuurt de urenbriefjes of facturen over de geleverde zorg naar de SVB. Na controle betaalt de SVB de facturen van de zorgverlener of instelling. Betaling contant, per week of vierwekelijks is niet meer mogelijk. Zorgverleners worden maandelijks uitbetaald. Meer informatie leest u op de website van de SVB.

  U bepaalt wel zelf wie uw hulpverleners zijn en hoeveel uur hulp u bij wie inkoopt.

  Als de zorgovereenkomst tussen u en uw zorgverlener is goedgekeurd door de gemeente en de SVB, dan doet de SVB de betalingen.

  Hebt u een PGB voor een hulpmiddel? Dan stuurt u de rekening naar de gemeente. De gemeente betaalt dan de rekening.

  Wordt het PGB opgeteld bij mijn inkomen?

  Een PGB wordt niet gezien als inkomen. U hoeft over het PGB geen belasting te betalen en het PGB wordt ook niet meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van bijvoorbeeld uw uitkering, huurtoeslag of bijzondere bijstand.

  De uitbetaling van het PGB wordt wel gezien als inkomen voor de zorgverlener die u helpt. De SVB stuurt gegevens over loonbetalingen door aan de Belastingdienst. Dat betekent dat de Belastingdienst op de hoogte is van de betalingen aan uw zorgverlener. Als de zorgverlener een uitkering ontvangt, moet hij of zij de inkomsten ook melden bij de uitkeringsinstantie.

 • Formulieren / Afspraak