Opvragen persoonsgegevens

 • Wat is het?

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij die van belang zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Zo is er van elke inwoner een verzameling van persoonsgegevens. Deze gegevens legt de gemeente vast in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Wie krijgt er informatie?

  De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens uit de BRP vraagt.

  Overheidsinstellingen

  De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  Organisaties met een wettelijke taak

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

  Organisaties met een publiek doel

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:

  • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijk, niet-commercieel belang hebt.
  • U krijgt in principe alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
  • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn/haar persoonsgegevens heeft gevraagd.
 • Wat moet ik doen?

  Bent u als particulier op zoek naar gegevens uit de BRP? Vraag de gegevens van een persoon op bij de gemeente. Geef daarbij aan waarvoor u de gegevens nodig hebt. De persoon die u zoekt moet hiervoor toestemming geven.

  Wijst de gemeente uw verzoek om informatie af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
 • Wat kost het?

  € 12,00