Opvang huiselijk geweld of huisuitzetting

 • Wat moet ik doen?

  Er zijn verschillende oorzaken, waardoor u de kans heeft dakloos te worden. Alleen, of met uw kinderen of met uw gehele gezin. De meest voorkomende oorzaken zijn huiselijk geweld en huisuitzetting veroorzaakt door schulden of overlast.

  Heeft u geen familie of vrienden waar u dan terecht kunt, dan zijn er instanties die u kunt benaderen voor informatie over mogelijke oplossingen.

  Zorg ervoor dat u een adres heeft waar u officieel als bewoner staat ingeschreven. Als u geen postadres heeft, heeft u bijvoorbeeld geen recht op een uitkering.

  Hieronder staan enkele instanties waarmee u contact op kunt nemen:

  • Politie Albrandswaard: (0900) 88 44
  • Leger des Heils (Rotterdam): (010) 47 65 988 (mannen die mishandeld zijn en op straat komen te staan)
  • Vrouwenopvang De Village (Rotterdam): (010) 22 29 840 (vrouwen die mishandeld zijn en op straat komen te staan)
  • Leger des Heils (Rotterdam): (010) 48 13 355 (vrouwen met kinderen)