Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente Albrandswaard heeft de afwikkeling van belastingzaken ondergebracht bij SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling). Inwoners van Albrandswaard kunnen al hun gemeentelijke belastingzaken regelen via het digitaal Belastingloket van SVHW op internet.

  Via het Belastingloket krijgt u antwoorden op vragen over uw belastingaanslag. Verder kunt u taxatieverslagen inzien, bezwaar indienen, een verzoek om vermindering doen, kwijtschelding aanvragen en een automatische incasso afgeven.

  Let op! Het is mogelijk om uw digitale gemeentelijke belastingaanslag digitaal te ontvangen, te betalen en te bewaren. Dat betekent nog meer betaalgemak. Meer informatie hierover vindt u in het Belastingloket.

  Bij SVHW kunt u een formeel kopie van de aanslag van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand) krijgen. U kunt een dergelijk formeel kopie bijvoorbeeld nodig hebben bij de verkoop van een woning.  

 • Wat heb ik nodig?

  Uw geldige identiteitsbewijs.

   

 • Formulieren / Afspraak

  via SVHW