Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Wat is het?

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

  Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u vragen of u begeleid en geholpen kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

 • Wat moet ik doen?

  Mantelzorgondersteuning

  Als u voor een ander zorgt, staat u er niet alleen voor. Mantelzorgondersteuning kan u hulp, advies en begeleiding bieden.

  In Albrandswaard is Mantelzorgondersteuning, onderdeel van Stichting Welzijn Albrandswaard.

  Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u langskomen of bellen. U kunt ook een e-mail sturen.

  Rijsdijk 17A, 3161 HK Rhoon
  Telefoon (010) 501 12 22. Email mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl

  Voorzienbare Tijdelijke Respijtzorg

  Kunt u als mantelzorger de zorg tijdelijk niet bieden omdat u bijvoorbeeld op vakantie gaat of zelf geopereerd moet worden? En moet deze zorg volgens u tijdelijk door een professional overgenomen worden? Dat noemen we voorzienbare Tijdelijke Respijtzorg. Tijdelijke overname van zorg en ondersteuning is mogelijk voor maximaal vier weken (= 28 dagen) in een kalenderjaar als u aan de voorwaarden voor Tijdelijke Respijtzorg voldoet. Het moet dan gaan om een situatie waarin:

  • er geen mogelijkheden binnen de familie of sociaal netwerk zijn om de ondersteuning (gedeeltelijk) over te nemen én:
  • u geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of een aanvullende zorgverzekering die een oplossing biedt.
 • Extra informatie

  Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  U regelt uw aanvraag online met DigiD (dit is uw digitale handtekening).

  Aanvragen Tijdelijke Respijtzorg Wmo (DigiD)

  Schriftelijk regelen

  Te downloaden en handmatig in te vullen PDF-formulier:

  Aanvraag Tijdelijke Respijtzorg Wmo