Ondersteuning bij werk zoeken

 • Wat is het?

  Bent u werkloos, wilt u bijscholen en heeft u moeite om werk te vinden of de kosten te betalen? Dan kunnen wij u ondersteuning bieden.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen bij het zoeken naar werk:

  • Bemiddeling naar werk; wij zoeken met u binnen ons netwerk van werkgevers
  • Werkervaring opdoen; werkstage, werkervaringsplaats, participatieplaats of vrijwilligerswerk
  • Hulp bij het starten van een bedrijf; begeleiding door de gemeente
  • Overige (financiële) hulp; ondersteuning bij een leer-werktraject (<27 jaar), of bepaalde begeleiding op maat
  • (Bij)scholing, opleiding, cursus of training

  Wij kunnen in de kosten bijdragen. Denk hierbij aan lesgeld, studiekosten, studiemateriaal, examenkosten, reiskosten enz.. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

  Ook kunt u via ons een training volgen, zoals een sollicitatietraining, training ‘Empowerment’ of om de Nederlandse taal te verbeteren.

 • Wat moet ik doen?

  Op www.werk.nl schrijft u zich in als werkzoekende, via ‘Uitkering aanvragen’.

  Als u alleen hulp wilt bij het vinden van werk en geen uitkering nodig heeft, kunt u ons bellen. Als u een uitkering van UWV ontvangt, zoals een WW-uitkering, vraagt u het UWV om hulp.

  Samen kijken we naar uw mogelijkheden. In een plan leggen we vast wat u gaat doen om uw kansen op betaald werk te vergroten. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet. Uiteindelijk gaat het erom dat u werk kunt doen dat aansluit bij uw mogelijkheden én de vraag van de arbeidsmarkt.

  In dat plan houdt de gemeente rekening met uw situatie. Zoals uw gezondheid of mantelzorgtaken. Als dat nodig is, wordt extra hulp ingezet, bijvoorbeeld hulp bij schulden.

  Als u een uitkering heeft, moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren (ontheffing sollicitatieplicht). Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet. Overleg dit altijd eerst met ons.

  Houdt u zich niet aan de afspraken en heeft u een uitkering? Dan kunnen wij uw uitkering verlagen of stopzetten.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Wat heb ik nodig?

  Als u door ons wordt uitgenodigd voor een gesprek, neemt u het volgende mee:

  • een overzicht van uw opleidingen (met uw diploma's)
  • een overzicht van uw arbeidsverleden
  • eventueel een medische verklaring, waarin staat wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u kunt werken
  • bewijs van inschrijving bij UWV