Minimaregelingen

 • Wat is het?

  Met een minimum inkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra's doen of geld opzij zetten voor grotere uitgaven zit er meestal niet in. Dat kan een bijzonder knellende situatie zijn.

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Voor alle regelingen geldt een maximum inkomens- en vermogensgrens. Raadpleeg de informatie in de aanvraagformulieren.

  Komt u in aanmerking ? Dan vult u direct online het aanvraagformulier in, óf levert u het formulier met bewijsstukken in bij de receptie in het gemeentehuis of u verstuurt het per post naar de gemeente.

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke bewijsstukken er nodig zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

  U kunt gebruik maken van de volgende regelingen:

  • De regeling Meedoen; via deze regeling kunt u een vergoeding krijgen voor sport, cultuur, uitjes, lidmaatschap bibliotheek, museumjaarkaart, Rotterdampas, computer en een fiets. Voor de kinderen zijn de mogelijkheden nog ruimer.
  • Als u 3 jaar een minimum inkomen heeft kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen;
  • Als u bijzondere kosten heeft die noodzakelijk zijn en die u niet kunt betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen;
  • De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, zie voor meer informatie bij ‘zorgpolis voor minima’.

  Regeling Meedoen

  Sporten, schoolreisjes, kleding, verjaardagsfeestjes; het kost allemaal veel geld. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen, ook als hun ouders minder te besteden hebben. Het ‘kindpakket’ uit de Regeling Meedoen biedt hierbij uitkomst.

  Sport en sociale activiteiten voor volwassenen vanaf 18 jaar

  De volgende kosten worden vergoed: kosten van deelname aan sport en aan sociale en culturele activiteiten, recreatieve uitjes, lidmaatschap bibliotheek, Rotterdampas, museum jaarkaart, muziekles of voor de aanschaf van een computer of fiets. U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van de activiteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten in verband met een sociale- of sportactiviteit.

  De hoogte van de maximale vergoeding is € 150,00 per jaar per volwassene.

  De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar.

  Kindpakket voor kinderen tot 18 jaar

  De volgende kosten worden vergoed: kosten van deelname aan sport, cultuur, cursussen, zwemmen, plaatselijke seizoens-activiteiten, muziekles, instrumenten, sportbenodigdheden, recreatieve uitjes, aanschaf van een computer, fiets of kleding, voor verjaardagsfeestjes en schoolkosten. Als uw kind iets anders nodig heeft dan hier vermeld, dan kan dit gemotiveerd aangevraagd worden.

  De hoogte van de maximale jaarlijkse vergoeding is:

  • € 350,00 per kind in de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar en
  • € 450,00 per kind in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar.

  De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar.

  Schoolkosten voortgezet onderwijs

  Heeft u recht op de regeling Meedoen? Dan kunt u voor uw kinderen die voortgezet onderwijs volgen een tegemoetkoming krijgen in de schoolkosten.
  Per kind is er een vergoeding van € 250,00 in het brugklasjaar, en € 175,00 voor de schooljaren die volgen. De regeling geldt alleen voor het voortgezet onderwijs en voor kinderen tot 18 jaar.
  Met deze vergoeding kunt u de nota van de school betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een iPad, laptop, een schoolreis of andere ouderbijdragen die school van u vraagt.
  Voor de hoogste klassen voortgezet onderwijs is er een eenmalige tegemoetkoming mogelijk van maximaal € 500,00 voor een (buitenlandse) schooljaar of schoolkamp.

  Uitbetaling tegemoetkoming

  Als u een besluit ontvangt waarin staat dat u recht heeft op de tegemoetkoming uit de Regeling Meedoen, dan ontvangt u bij dit besluit declaratieformulieren. Hiermee kunt u opgeven welke kosten u voor welk gezinslid gaat maken of al heeft gemaakt. Dit kan meerdere malen in het kalenderjaar totdat de maximale vergoeding is bereikt. Naar aanleiding van deze declaratie zullen wij de vergoeding uitbetalen.

  U hoeft geen nota’s in te leveren. U moet de nota’s/betaalbewijzen wél bewaren. Tot 1 juli van het volgende kalenderjaar kunnen wij deze ter controle van de rechtmatigheid en wijze van besteding namelijk wel bij u opvragen.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Formulieren / Afspraak

  Nieuwe cliënt? Vraag het (uitgebreide) aanvraagformulier telefonisch op bij de gemeente tijdens het telefonisch spreekuur tussen 09:00 en 12:00 uur, telefoonnummer (010) 506 11 11.

  Cliënten met een lopende bijstandsuitkering kunnen de volgende aanvragen online met DigiD regelen:

  Regeling Meedoen (DigiD)

  Bijzondere Bijstand Eigen Risico Zorgverzekering 2018 (DigiD)

  Schriftelijk regelen

  Te downloaden en handmatig in te vullen PDF-formulieren

  Aanvragen Eigen Risico Zvw (Zorgverzekering)

  Aanvragen Regeling Meedoen

  Declaratieformulier Regeling Meedoen

  Verklaring schoolkosten

  Aanvragen Eigen bijdrage Rechtsbijstand