Luchtruim gebruiken

 • Wat is het?

  Voor het starten en landen van luchtvaartuigen zoals helikopters en paramotors buiten een luchthaven is een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) nodig. Deze vraagt u aan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

  Vlieggebieden met een drone

  Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen.
  • U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

 • Wat heb ik nodig?

  Hebt u de ontheffing gekregen? Voordat u gaat vliegen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport én de gemeente informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl én apv@albrandswaard.nl Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit
 • Hoe lang duurt het?

  • De DCMR Milieudienst Rijnmond beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
  • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.
 • Extra informatie

  De DCMR Milieudienst Rijnmond voert namens de provincie Zuid-Holland de vergunningverlenings- en handhavingstaken uit van permanente luchthavens en tijdelijke start- en landingsterreinen.

  De provincie maakt het luchtvaartbeleid voor Zuid-Holland.

 • Formulieren / Afspraak

  Aanvragen via DCMR (gemachtigde provincie Zuid-Holland)