Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Ouders of verzorgers die één of meer kinderen op school hebben, zorgen vaak zelf voor het halen en brengen van hun kinderen. Meestal levert dat geen problemen op; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of het kind kan zelfstandig naar school gaan. Toch kunnen er soms situaties zijn waarin dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het kind een handicap heeft. Of omdat uw kind is aangewezen op een school voor speciaal onderwijs en die school op flinke afstand van huis ligt. In dit soort situaties kunt u mogelijk in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  De regeling leerlingenvervoer geldt voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

  • Uw kind kan zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen. De gemeente vergoedt de kosten voor het openbaar vervoer als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt;
  • De dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool ligt op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning. De gemeente vergoedt de kosten voor het openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat;
  • De gemeente staat openbaar vervoer met begeleiding toe. De vergoeding geldt dan voor uw kind en de begeleider;
  • Uw kind kan niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen.

  Let op: in sommige gevallen mag de gemeente voor het vervoer een drempelbedrag of een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen. De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

  Voor een nieuwe aanvraag gebruikt u altijd het aanvraagformulier dat betrekking heeft op het schooljaar waarin u gebruik wenst te maken van het leerlingenvervoer. Het aanvraagformulier dient u volledig ingevuld in te leveren bij de gemeente. Ieder schooljaar dat u vergoeding wenst dient u een nieuwe aanvraag in. Uw verzoek wordt door de gemeente binnen 8 weken beoordeelt. Na deze 8 weken ontvangt  u een beschikking waarin staat of u recht heeft op leerlingenvervoer.

  Op het moment dat de gemeente uw verzoek afwijst, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens het gesprek wordt aan u uitgelegd wat de reden van afwijzen is. U heeft na het besluit het recht om bezwaar te maken. Hoe u bezwaar kunt maken is te lezen in het verslag dat u van de gemeente ontvangt.

  Eventuele vragen kunt u stellen tijdens het telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur via telefoonnummer (010) 506 11 11.

 • Extra informatie

  Kinderen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij les krijgen bij de volgende instellingen:

  • Scholen voor basisonderwijs (regulier of bijzonder);
  • Speciale scholen voor basisonderwijs (sbo);
  • Scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dit zijn scholen in het kader van de Wet op de expertisecentra;
  • Scholen voor voortgezet onderwijs (vo). Let op: alleen wanneer er sprake is van een structurele handicap (langer dan 3 maanden): regulier voortgezet onderwijs.
 • Formulieren / Afspraak

  Te downloaden PDF-bestanden. Lees voordat u de aanvraag gaat invullen eerst de Toelichting op het aanvraagformulier !

  Schooljaar 2018-2019

  toelichting op aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019

  aanvraag voorziening leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019

  Schooljaar 2017-2018

  toelichting op aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018

  aanvraag voorziening leerlingenvervoer 2017-2018
   

  Wilt u het formulier direct online invullen? Laat dan eerst dit PDF-formulier invullen door de school: vervoersadvies.

  Om het formulier in te vullen logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening:

  Voorziening leerlingenvervoer 2017-2018

  Het online formulier voor schooljaar 2018-2019 is nog niet beschikbaar.