Jeugdhulp

 • Wat is het?

  De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen.

  Hebt u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.
   

 • Hoe werkt het?

  Begeleiding

  Kinderen tot 18 jaar kunnen begeleiding krijgen bij problemen. Het gaat om kinderen die niet of onvoldoende met hun beperking kunnen omgaan. De begeleiding is erop gericht het kind zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn. Bijvoorbeeld door te oefenen met bepaalde vaardigheden, zoals wassen, koken of aankleden. Maar ook door te helpen bij activiteiten plannen, besluiten nemen of dagelijkse zaken regelen.

  Hebt u een kind dat begeleiding nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

  Persoonlijke verzorging

  Kinderen tot 18 jaar kunnen ondersteuning krijgen bij persoonlijke verzorging. Het gaat om kinderen die niet of onvoldoende zichzelf kunnen verzorgen. De ondersteuning houdt in dat iemand anders de dagelijkse handelingen voor persoonlijke verzorging doet. Maar het kind leert ook de handelingen zelf te doen.

  Hebt u een kind waarvoor u ondersteuning bij persoonlijke verzorging nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.

  Pleegzorg

  Kinderen tot 18 jaar kunnen pleegzorg krijgen. Een kind woont dan bij pleegouders. Het gaat om kinderen die niet meer thuis in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. De pleegouders zorgen voor de opvoeding en verzorging van het kind.

  Hebt u een kind dat pleegzorg nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u of uw kind pleegzorg kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de pleegzorg te krijgen.

  Verblijf in een instelling

  Kinderen tot 18 jaar kunnen in een instelling hulp en zorg krijgen. Het gaat om kinderen met problemen bij opgroeien of opvoeden, maar ook met psychische problemen of met een verstandelijke beperking. Het verblijf in de instelling vervangt de gezinssituatie. Het kind krijgt in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is.

  Hebt u een kind dat hulp en zorg in een instelling nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

  • U meldt uw hulpvraag bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij het wijkteam van uw wijk.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Kunt u specifieke hulp krijgen? Dan doet u een aanvraag voor de hulp. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: (010) 506 11 11.

 • Hoe lang duurt het?

  Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen.

  Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken.