Individuele studietoeslag, aanvragen

 • Wat is het?

  De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een aanvraag indienen als u op de datum van aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft recht op studiefinanciering (op grond van de Wet studiefinanciering 2000) of recht op een tegemoetkoming (op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
  • u heeft niet meer vermogen dan is genoemd in artikel 34 van de Participatiewet en u bent door een arbeidshandicap niet in staat  tot het verdienen van het wettelijk minimumloon
  • u kunt een studie vanwege uw arbeidshandicap (nog) niet combineren met arbeidsparticipatie
  • u ontvangt geen inkomsten anders dan studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 /WTOS
  • u kunt geen beroep doen op een voorliggende voorziening.
 • Wat heb ik nodig?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De hoogte van de toeslag bedraagt 10% van het bruto Wml dat voor u geldt. De toeslag wordt voor een jaar toegekend. Na afloop van het jaar kunt u een nieuwe aanvraag indienen  zolang u recht heeft op studiefinanciering. Uitbetaling van de toeslag vindt maandelijks plaats.

 • Formulieren / Afspraak

  Nieuwe cliënt? Vraag het (uitgebreide) aanvraagformulier telefonisch op bij de gemeente tijdens het telefonisch spreekuur tussen 09:00 en 12:00 uur, telefoonnummer  (010) 506 11 11.

  Cliënten met een lopende bijstandsuitkering kunnen gebruik maken van onderstaand formulier. Om de aanvraag te doen logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening:

  Individuele studietoeslag aanvragen