Grafsteen of gedenkteken plaatsen

 • Wat is het?

  U mag op een graf een grafsteen of gedenkplaat plaatsen. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

  Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Gebruikelijke procedure bij een begrafenis

  Plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden van een naaste. De steenhouwer vraagt over het algemeen de vergunning aan en doorloopt de procedure. Voor het plaatsen van gedenktekens gelden bepaalde voorwoorden. De meeste steenhouwers en begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte.

  Op de aanvraag moeten de maten en het materiaal van het gedenkteken vermeld worden. De maten van een gedenkteken bij een particulier graf zijn 180 x 80 cm (l x b). De maten voor een gedenkteken bij een algemeen graf op de begraafplaats in Poortugaal zijn 180 x 80 cm (l x b) en op de begraafplaats in Rhoon 50 x 50 cm.

  Bij een grafkelder wordt een termijn van drie maanden na begrafenis aangehouden voordat er toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van een monument, in verband met kans op verzakking van het monument.

  Gedenkteken achteraf plaatsen / aanpassen

  Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen of aanpassen, dan kan de steenhouwer bij de gemeente hiervoor een aanvraag indienen.

  Gedenkteken langs de weg of op een andere openbare plek

  Wilt u een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld herdenken op een openbare plek? Voor het plaatsen van een gedenkteken op deze plek hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Wegbeheerder in Nederland zijn de gemeente, Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap. Het gedenkteken mag u alleen plaatsen op een plek waar het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.