Gladheid bestrijden

 • Tips

  Het bestrijden van gladheid door sneeuw, ijzel of het opvriezen van de openbare wegen is een taak van de wegbeheerder. Binnen de bebouwde kom van Albrandswaard wordt de gladheid bestreden door de gemeente. Buiten de bebouwde kom wordt de gladheid bestreden door het Waterschap Hollandse Delta.

  Let op! Blijf alert op gladheid, ook als er net is gestrooid. Strooizout gaat beter werken naarmate er meer verkeer over de gestrooide weg heeft gereden. De weggebruikers houden altijd zelf de verantwoordelijkheid om het weggedrag aan te passen aan de (plaatselijke) omstandigheden.

  Wanneer strooit de gemeente?

  Voordat het glad wordt (preventief)

  Het bestrijden van gladheid gebeurt bij voorkeur preventief, zodat de verkeershinder door gladheid of de bestrijding hiervan zo min mogelijk is. Dit noemt men preventief strooien. Als er bevriezing van het wegdek wordt verwacht, trekken de strooiploegen er (vaak ’s nachts) op uit.

  Door preventief te strooien bij voorspelde sneeuwval of ijzel, wordt voorkomen dat een harde, vast gereden laag sneeuw of ijs ontstaat. Door preventief te strooien rijden auto’s en fietsen over een laagje smeltwa­ter na sneeuwval. Dit smeltwater bevriest niet en er ontstaat een rulle papperige massa, die eenvoudig kan worden opgeruimd. Als er echter heel veel sneeuw valt, is dit niet te voorkomen.

  Binnen 2 uur zijn de strooiroutes gestrooid (onvoorziene omstandigheden voorbehouden). De medewerkers van de gladheidbestrijding staan stand-by vanaf half november tot en met eind maart.

  Als het al glad is

  Winterse neerslag zoals sneeuw of ijzel kan de gemeente niet altijd voor zijn. Sneeuw kan aan de kant worden geschoven met sneeuwschuivers. Daarbij wordt altijd zout gebruikt als aanvullend middel. Dit gaat echter een stuk langzamer dan het preventieve strooien. Bij ijzel kan het nodig zijn om de routes een aantal keer achter elkaar te rijden.

  Waar strooit de gemeente bij (verwachte) vorst?

  De strooiroutes van de gemeente Albrandswaard bevatten alle hoofdwegen, doorgaande wegen en doorgaande fietspaden. De wegen naar scholen, verzorgingstehuizen, sportlocaties, metrostations en het marktplein liggen binnen deze strooiroutes en worden dus meegenomen. Ook wordt het terrein van de brandweerkazerne meegenomen.

  Wat doet de gemeente bij zware sneeuwval of ijzel?

  Sneeuw kan aan de kant worden geschoven met sneeuwschuivers. Daarbij wordt altijd zout gebruikt als aanvullend middel. Dit gaat echter een stuk langzamer dan het preventieve strooien. Bij ijzel is het vaak nodig om de routes een aantal keer achter elkaar te rijden.

  Omdat deze vormen van gladheid moeilijker zijn te bestrijden, moeten soms keuzes worden gemaakt, waarbij de volgende prioritering worden gebruikt:  

  • Eerste prioriteit gaat uit naar de wegen vanuit de hulpdienstenposten naar grotere wegen;
  • Gelijktijdig worden de doorgaande fietspaden en de voetpaden naar de metrostations sneeuwvrij gemaakt en / of gestrooid;
  • Vervolgens worden de hoofdroutes en doorgaande wegen gedaan, inclusief de voorzieningen gelegen aan deze routes.

  Waar wordt niet gestrooid door de gemeente?

  Gladheidbestrijding vindt niet plaats op alle verhardingen in beheer van de gemeente Albrandswaard. De kosten die dit met zich mee zou brengen zijn zodanig dat een volledige bestrijding van de gladheid geen reële optie is. Een vuistregel is dat zo mogelijk binnen ca 250 meter vanaf elke woning er een gestrooide route beschikbaar is.

  Trottoirs in woonwijken worden niet gestrooid. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. De voetpaden richting de metrostations worden wel gestrooid door de gemeente.

  Schoolpleinen worden ook niet gestrooid. Het is aan de scholen zelf om het plein te strooien. De scholen krijgen voor het begin van het strooiseizoen 25 kg strooizout van de gemeente. Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verzorgingstehuizen en gezondheidscentra krijgen, net als de scholen, ook strooizout van de gemeente. Als het strooizout op is, vul dan het online formulier Melding buitenruimte in om een nieuwe zak te bestellen. 

  De gemeente strooit niet op wegen buiten de bebouwde kom, omdat deze onder de verantwoordelijkheid van het waterschap vallen. De betreffende wegen en fietspaden waar wordt gestrooid staan op de website van het Waterschap Hollandse Delta.

  Wat kan ik zelf doen?

  U kunt bij de bouwmarkt zakken met strooizout kopen.

  Bij het schoonmaken van uw straatje en stoep voor de woning hebben wij een aantal tips:

  • Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna, zo nodig, te strooien;
  • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft;
  • Houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw;
  • Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout (1 handje per vierkante meter is voldoende);
  • Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt;
  • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken;
  • Vraag uw buren om hulp als u het zelf niet kunt.

  Wordt mijn huisvuil opgehaald als er sneeuw ligt?

  Uw huisafval wordt bijna altijd opgehaald wanneer er sneeuw ligt. Alleen wanneer het te gevaarlijk is om met de vuilniswagen de straten in te gaan wordt uw huisvuil niet opgehaald. Berichten hierover worden geplaatst op deze website.

  Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor meldingen over gladheid vult u het online formulier Melding buitenruimte in of belt u met de gemeente (010) 506 11 11.